مهدی بیا

ای انتخاب اول و پشت و پناه ما 

                                            ای بهترین گزینه دور از نگاه ما

                                   هر هفته انتظار ما که شنیدی دروغ بود

                                                                                                               آیا شود که بگذری از این گناه ما.

برچسب ها:
زمان: 2015-06-06 10:30:57

«گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود»

 
شرمنده‌ام که همت آهو نداشتم
 
بیست و سه سال راه به این سو نداشتم
 
اقرار می‌کنم که من – این های و هوی گنگ-
 
ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم
 
جسمی معطر از نفسی گاه داشتم
 
روحی به هیچ رایحه خوشبو نداشتم
 
فانوس بخت گم‌شدگان همیشه‌ام
 
حتی برای دیدن خود سو نداشتم
 
وایا به من که با همه‌ی هم زبانی‌ام
 
در خانواده نیز دعاگو نداشتم
 
شعرم صراحتی‌ست دل‌آزار، راستش
 
راهی به این زمانه‌ی نه تو نداشتم
 
نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است
 
باور نمی‌کنید که کندو نداشتم؟!
 
می‌شد که بندگی کنم و زندگی کنم
 
اما من اعتقاد به تابو نداشتم
 
آقا شما که از همه‌کس باخبرترید
 
من جز سری نهاده به زانو نداشتم
 
خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم؟
 
دیگر سوال دیگری از او نداشتم
برچسب ها: نداشتم , داشتم
زمان: 2015-06-06 10:30:57

دیکتاتوری آشکار

برخورد دیکتاتورمآبانه با خانم راستگو اگرچه در محدوده و فضای شورای شهر تهران اتفاق افتاده است ولی مدعیان اصلاحات تلاش فراوانی دارند که دامنه این رخداد و برخورد دیکتاتورمآبانه خود را به تمامی سطوح جبهه اصلاحات گسترش دهند و این تلاش با سروصدای فراوان- تاکید می‌شود با سروصدای فراوان و نه مخفیانه و پنهان- نیز صورت پذیرفته و هنوز هم ادامه دارد.

 مخالفت‌های علنی و توأم با اهانت و ناسزاگویی به ایشان آغاز شد واهانت‌ها به گونه‌ای هماهنگ که از برنامه‌ریزی و سازماندهی پشت صحنه آن خبر می‌داد ادامه یافت.

اقدام خانم راستگو اگرچه به دلیل آزاداندیشی و استقلال نظری قابل تقدیر است ولی ماجرا در حد و اندازه‌ای نیست که با حجم انبوه این همه سروصداها، دیکتاتوری آشکار، جبهه اصلاحات از خود نشان داده است. مخصوصا آن که آقای قالیباف، شهردار منتخب تهران نشانه‌های درخور توجهی از همراهی خود با مدعیان اصلاحات بروز داده است.

<<در مثل مناقشه نیست>>

گروه‌های طالبان، تکفیری‌ها، منافقین و... که در میان ملت‌های خود جایگاه و پایگاهی نداشتند، رسیدن به قدرت را در حمایت دشمنان بیرونی مردم وطن خویش جستجو می‌کردند و برای جلب اعتماد قدرت‌های بیگانه به دیکتاتوری آشکار در میان اعضای تشکیلات خود روی می‌آوردند و از این طریق برای حامیان بیرونی خود پیام می‌فرستادند که در تشکیلات و سازمان تحت مدیریت آنان کمترین سرپیچی یک عضو از دستورات دیکته شده تحمل نمی‌شود.

بنابراین، قدرت بیرونی می‌تواند روی قول و قرارهایی که از سوی سردمداران گروه داده می‌شود، حساب کند که در صورت زد و بند، اعضای گروه اختیاری برای مخالفت نخواهند داشت.

سازمان‌هایی نظیر منافقین، القاعده،‌ سلفی‌ها و تکفیری‌ها با کشتن اعضایی که از دستورالعمل‌های دیکته شده سرپیچی کرده بودند، آنها را تنبیه می‌کردند!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...............

زمان: 2015-06-06 10:30:57

سخن گهربار

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

گناهی كه نعمت ها را تغيير مى دهد، تجاوز به حقوق ديگران است.
 
گناهى كه پشيمانى مى آورد، قتل است.
 
گناهى كه گرفتارى ايجاد مى كند، ظلم است.
 
گناهى كه آبرو مى بَرد، شرابخوارى است.
 
گناهى كه جلوى روزى را مى گيرد، زناست.
 
گناهى كه مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خويشان است.
 
گناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تيره و تار مى كند
                              نافرمانى از پدر مادر است.
زمان: 2015-06-06 10:30:58

صبح نزدیک است

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 10:15:02

آفرینش زمین

خداوند زمین را بر امواج پر تلاطم آب و گستره دریاهای ژرف برنشاند، امواج کوه پیکری که در فراز و فرود می‏خروشیدند و بر روی یکدیگر سیلی می‏زدند و توفنده امواجی که همدیگر را وا می‏کوفتند و هر یک دیگری را دفع می‏کردند و چون شتران نرینه در هیجان شهوت، کف بر لب می‏آوردند و بر دیگری با سیلاب تازیانه می‏زدند، آن گاه سرکشی و چموشی آب، به خاطر سنگینی زمین فروکش کرد و آن شدت و هیجان، پس از استقرار کامل زمین در آن، آرام گرفت و سر فرود آورد که قامت بلند زمین در آن غلتیده و جا گیر گشته است.

آنگاه امواج آن دریاها پس از خروش و گستاخی، سر به راه و تسلیم شده و لگام ذلّت بر زده و فرمانبردار و اسیر گردیده‏اند و این نقطه آغازین زمین بود که در میانه امواج دریا منزل کرد و گسترش یافت و نخوت دریا و کوه امواج را شکست و دماغش را به خاک مالید و سرکشی و طوفانش را فرود آورد و دهان فریادش را بست و مهارش کرد. آنگاه امواج پس از آرامش نسبی، ساکن شدند و پس از کبر و گردن فرازی، زمین را در بر گرفتند.

پس آنگاه که هیجان آب از همه سو آرام گرفت و خداوند کوه‌های بلند را بر دوش زمین نهاد، چشمه‏ساران را از دل کوهساران جوشاند و در فلات و صحرا و بستر رودها جاری ساخت و لرزش زمین را با کوه‌ها و صخره‏های سخت مهار کرد، آری، زمین با استقرار کوه‌ها بر گردن صحراها و پر کردن حفره‏ها، از لرزش و اضطراب افتاد و جای جای آن به مهد آرامش و سکون بدل شد.

زمان: 2018-04-16 10:15:02

آفرینش زمین

خداوند زمین را بر امواج پر تلاطم آب و گستره دریاهای ژرف برنشاند، امواج کوه پیکری که در فراز و فرود می‏خروشیدند و بر روی یکدیگر سیلی می‏زدند و توفنده امواجی که همدیگر را وا می‏کوفتند و هر یک دیگری را دفع می‏کردند و چون شتران نرینه در هیجان شهوت، کف بر لب می‏آوردند و بر دیگری با سیلاب تازیانه می‏زدند، آن گاه سرکشی و چموشی آب، به خاطر سنگینی زمین فروکش کرد و آن شدت و هیجان، پس از استقرار کامل زمین در آن، آرام گرفت و سر فرود آورد که قامت بلند زمین در آن غلتیده و جا گیر گشته است.

آنگاه امواج آن دریاها پس از خروش و گستاخی، سر به راه و تسلیم شده و لگام ذلّت بر زده و فرمانبردار و اسیر گردیده‏اند و این نقطه آغازین زمین بود که در میانه امواج دریا منزل کرد و گسترش یافت و نخوت دریا و کوه امواج را شکست و دماغش را به خاک مالید و سرکشی و طوفانش را فرود آورد و دهان فریادش را بست و مهارش کرد. آنگاه امواج پس از آرامش نسبی، ساکن شدند و پس از کبر و گردن فرازی، زمین را در بر گرفتند.

پس آنگاه که هیجان آب از همه سو آرام گرفت و خداوند کوه‌های بلند را بر دوش زمین نهاد، چشمه‏ساران را از دل کوهساران جوشاند و در فلات و صحرا و بستر رودها جاری ساخت و لرزش زمین را با کوه‌ها و صخره‏های سخت مهار کرد، آری، زمین با استقرار کوه‌ها بر گردن صحراها و پر کردن حفره‏ها، از لرزش و اضطراب افتاد و جای جای آن به مهد آرامش و سکون بدل شد.

زمان: 2018-04-16 10:15:04

ماه خدا

امشب طلب عشق زِدلدار کنیم

شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله)

 

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 10:15:04

بر می گردم پشت کوه

آری از پشت کوه آمده ام چه میدانستم اینور کوه باید

 برای ثروت حرام خورد.

             برای عشق خیانت کرد.

                     برای خوب دیده شدن دیگری را بدنشان داد

                                   برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند.

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گوینداز پشت کوه آمده.

ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام برگرداندن گوسفندان

ازدست گرگها باشد تا اینکه اینور کوه باشم و

گرگ

زمان: 2018-04-16 10:15:04

چمران...............

در دوراني که عرفان با چله نشيني و گوشه گيري تعريف مي شد، چمران هم دعاي «کميل» را ترجمه کرد و هم بالاترين دوره هاي »جنگ چريکي» را ديد. کسي که عنوان تز دکتري او «باريکه الکترون در منگترون با کاتد سرد» بود، روزي در کنار امام موسي صدر به ياري فقراي لبنان شتافت و روز ديگر وزير دفاع امام خميني بود و هم چون يک سرباز در سوسنگرد جنگيد.

 

3 ابتکار جالب از شهيد عارف مجاهد دکتر چمران در دوران 8 ساله دفاع مقدس:

۱-کارخانه فولادسازي اهواز پر از آهن بود و عراقي‏ ها تا نزديکي آنجا آمده بودند؛ آقاي چمران دستور داد بچه‏ ها آهن‏ها را به طول‏ 180 سانت ببرند و يک گروه صد نفره براي اين کار تشکيل داد. بچه‏ هاي بسيجي و رزمنده، آهن‏ها را به طور خاصي به هم جوش مي ‏دادند و پنج شاخه ‏اي‏ ساخته مي‏ شد که به آن خورشيدي مي‏ گفتند. بچه ‏ها شايد بين 30 تا 50 هزار خورشيدي درست‏ کردند و آنها را در مسيري 15 کيلومتري در محل‏ عبور تانک‏ هاي عراقي در راه سوسنگرد به اهواز قرار دادند،جايي که عراقي‏ها از آنجا خيلي فشار مي ‏آوردند.
اين خورشيدي‏ ها در شني تانک‏ ها فرو مي‏ رفتند و بدون انفجار آنها را زمين‏ گير مي‏ کردند
.

 ۲دکتر چمران‏ دستور داد پمپ‏ هاي خيلي بزرگ آب را روي دو برج بلند کنار کارون جوش داديم و با اين کار، آب‏ رود کارون را شب‏ ها زير عراقي‏ ها مي‏ انداختيم و تانک ‏هاي آنها در گل فرو مي ‏رفت و زمين‏گير مي ‏شدند

   ۳شهيد چمران دستور داد 300 يا 400 چوب الوار بلند، از همان الوارهاي‏ بنايي تهيه کرديم و از بچه ‏ها خواست که‏ قوطي ‏هاي خالي کمپوت و کنسرو را هم جمع کنند و بعد در آنها کمي روغن سوخته و کاه ريختند و دستور داد روي هر کدام از تخته‏ ها چند تا از اين‏ قوطي‏ها را نصب کردند. غروب که مي‏شد فتيله‏ اين قوطي‏ها را روشن مي‏کردند و الوارها را با فاصله روي رودخانه کارون مي‏ريختند. دشمن که‏ از دور، آتش و دود روي اين الوارها را مي‏ديد، تصور مي‏کرد که نيروي عظيمي از روي رود کارون‏ به سمت آنها مي‏رود  

برچسب ها: نداشتم , داشتم , خانم راستگو اگرچه , سروصدای فراوان , داده است , دیکته شده , جبهه اصلاحات , مدعیان اصلاحات , خانم راستگو , راستگو اگرچه , است ولی , برخورد دیکتاتورمآبانه , اصل , گناهى , آنگاه امواج , فرود آورد , آرام گرفت , امواج , آنگاه , آرامش , کوه‌ها , سرکشی , هیجان , خداوند , استقرار , آنگاه امواج , فرود آورد , آرام گرفت , امواج , آنگاه , آرامش , کوه‌ها , سرکشی , هیجان , خداوند , استقرار , پشت کوه , اینور کوه , کوه آمده , اینور , دستور داد , بچه ‏ها , داد بچه‏ , چمران دستور , دستور , چمران , کارون , قوطي‏ها , الوارها , تانک‏ , آهن‏ها , سوسنگرد , اهواز , عراقي‏ , خورشيدي
زمان: 2018-04-16 10:15:04